foto: Fekete, Grafika FOM, a képen E. Kovács Éva 1946

 
Az Orkesztika Alapítvány szakprogramja
   
Duncan-Dienes Orkesztika Iskola
   
   
ÚJRAALAPÍTVA 1997 - Fenyves Márk - Pálosi István
   
Jogutód intézmény 2004 - Dr. Dienes Gedeon engedélyével

2007-2008

Az iskola felvételt hirdet Komplex Mozdulati képzésre


 

2007 őszétől újraindítjuk
Komplex mozdulati szabadképző programunkat

Tájékoztató  
A képzés 1 éves, alapítványi keretek között működő esti iskola, melynek programja nem akkreditált. A sikeres vizsgák letétele után az Orkesztika Alapítvány tanúsítványt állít ki.
Kérdőív  
A képzés célja: átfogó táncos és színpadi ismeretek elméleti és gyakorlati elsajátítása.
   
Várunk minden nyitott, gondolkodni, táncolni vágyó fiatalt, aki képes elhivatottan dolgozni a minőségi színpadi munka érdekében.
   
A tanév három trimeszterből áll (őszi-téli-tavaszi). A növendékek minden trimeszter végén a tanult tantárgyakból vizsgát tesznek.
Az órák általában hétköznap este 16.30 - 21 óra között zajlanak.
   
Kötelező - minimum óraszám: 250 gyakorlati óra / tanév
(2007. szeptember - 2008. május),
ebből 140 mozdulatművészet tanóra teljesítése.
   
   
A felvételin képességfelmérés céljából gyakorlati órán,
elméleti és motivációs beszélgetésen vesznek részt a jelentkezők.
   
maximum 15 fő nyer felvételt
   
Rövid életrajzot és motivációs levelet várjuk az info@mozdulatmuveszet.hu e-mail címre!
Felvételi időpontja:  
2007. augusztus 29. (szerda) 16 óra
Pótfelvételi:

 

 

 

2007. szeptember 14. (péntek) 19 óra


Bekapcsolodási lehetőség az üres helyekre legkésőbb 2007 október.
Helyszín:

 

 

Mozdulatművészeti Stúdió 1077 Budapest, Rottenbiller u. 31.

Téged is sok szeretettel várunk!


korábbi oldalak

Segédletek

mozdulati térrajz terv
 
A/5 méretű tervező segédlet >>katt<<
órarend tervező
 

táblázat itt tölthetö le >>katt<<

 

   
   
   
   
   
   
Leckék:  

1. lecke
határidő október 15.
 
a feladat 2 részből áll: >>katt<<
1. a megadott 16 elemű térrajz profil tükörfordítása
2. a létrejött 32 elemű sorozat frontális tükörfordítása
természetesen a 128 elemű sorozatot gyakorlatban is

2. lecke
határidő február 15.
 
a feladat 3. része: >>katt<<
a teljes sorozat horizontális tükörfordítása
természetesen a 256 elemű sorozatot gyakorlatban is
     
     
     

Az iskolások 2004 juniusában


2007-2008 Elméleti tárgyak vizsgainformációi
a növendékeknek
Mozdulatelemzés


VIZSGATÉTELEK:

1. A tér alapfogalmai (pont, vonal, szakasz, metszésvonal, vetület, diéder, triéder)
2. Síkokban fekvő irányok. Mi az, hogy irányrögzítettség (testre vonatkoztatva)?
3. Síkok
* Diéder
* Triéder
* Profil, frontál, horizontális - elmagyarázni!
* Mi az?: térnek a szakaszossága
* A mozgó ember elhelyezése a triéderben
* Mi az?: anatómiailag meghatározottan irányban rögzített az ember
4. Motoszféra - általánosan
* + szférák
* antigravitációs szimmetria
* szimmetria
* motoplán, motoszféra
* tér szakaszai, számolhatóvá tétele
5. A mozdulatfantom
* Anatómiai és geometriai szempontok
* A fantom egységei
* Forgópontok, vonalak, tengelyek, perifériális és centrális egység, rajzolópont, középpontok
* Mit jelent a szferikusság a fantom esetében (motoszféra gyakorlati)
6. mozgás - mozdulat
* mi az, hogy plasztika?
* Testegységek tulajdonságai (merev, tört, hajlékony)
* Alá-fölérendeltségi viszonyok - konkrétumok, okok
7. Mozdulat
* Relatív, Abszolút kinetika, Helyzet
* Rotáció, torzió, térgörbe, szögtartomány - szögállapot
* Bejárható ív, alkotó ív, eredő ív (görbe)
8. Elmozdulás lehetőségek
* Relatív kinetika
* A fantom lehetőségei konkrétan (motoszféra)
9. A rendszer alapgondolatai
* Mozdulat határozmányai
* Rendszertani fejezetek feladata
* Plasztika feladata
10. Mesterséges és természetes síkrekdszerek
* Nulla helyzet
* Profil helyzet
* Magasság fokozatok

MINDENKI VIZSGÁZIK BELŐLE:
11. Skálák (láb, kar, fővonal skálák) - nullában és profilban
12. Elmozdulás formák alapelemei
* Járás fajták (legalább 3-ra zenével pontos példa, profilban)
* Kételeműek (ritmikával együtt, profilban)

Szemléltető példa jó ha van mindenhol, ahol lehet!
13. A tér érzékelése (mint témakör)

Dr. Dienes Valéria: A plasztika profil tagozata című könyvből:
(Előszó, 1., 2., 3., 4., 5., 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 7.5, 7.6, 8., 9.1, 9.3, 11.1, 14. fejezetek)Minden vizsgázó a következő feladatokat előzetesen elvégzi
(ezek, ha úgy tetszik a vizsgabelépők):
1. egy 8 egységből álló mozdulatsor felvétele videóra
2. a mozdulat téri elemzésének szempontrendszere alapján írásos elemzést készít róla, (objektív és szubjektív nézőpontból)
3. megpróbálja grafikusan rögzíteni a mozdulatsort


A vizsga két részből áll:


1. videó alapján 1 rövid koreográfia elemzése (a mozdulat határozmányai szerint, ez elsősorban a fizikai vagy esztétikai szempontú elemzés és nem tartalmi)

2. kapott instrukció alapján, 20 perc felkészüléssel, rövid gyakorlati munka a koreográfia alapján


Mozdulattörténet


Kötelező irodalom:
Dr. Dienes Gedeon: A mozdulatművészet története (Orkesztika Alapítvány 2005.)
Dr. Dienes Valéria: Az Orkesztika Iskola Története (Orkesztika Alapítvány 2005.)


Téma: Az új színpadi tánc kialakulása és története

Témakörök:

A.
1. Előzmények:
Delsarte, Duncan, stb.
2. Amerika
Humphry, Ted Shown, Graham, Limón, stb.
3. Európa
Dalcrose, Laban, Wigman, Kreutzberg stb.


B. (amit mindenkitől kérdezek):

Magyarországi mozdulatművészet
Három iskola főbb célkitűzései / Dienes, Szentpál, MadzsarA


vizsgabelépő: adatgyűjtés, kutatási munka, vagy adatfeldolgozás az arhívumban.


Választható:

Művészettörténet - Stílusmorfológia


Választott stíluskorszak feldolgozása.

A. "inspirációs könyv"
1. Gyűjtés
2. feldolgozás (analizálás-szintetizálás)

B. Mozdulati feldolgozás
3. Egy max. 5 perces kompozíció

C.
4. Személyenkénti tapasztalat összefoglaló - elemzés max. 5 oldal


az Orkesztika Alapítvány  - Szóló Tánc és Duó Tánc Fesztivál programjaKiadványainkGyűjteményes :)az 1912-ben alapított 1997-ben újralapított Duncan-Dienes Orkesztikai Iskolalinkekvendégkönyvünk

Orkesztika Alapítvány / Orkesztika Foundation
Mozdulatművészeti Stúdió / Art of Movement Studio

H-1077 Budapest, Rottenbiller u. 31.
>>>További információ és bejelentkezés<<<
>>>More information<<<


Ezen oldalon található szövegek, képek az Első Magyar Mozdulatművészeti Oldal tulajdonát képezik. A szerző és a forrás föltüntetése mellett részben idézhetőek nyomtatott megjelenésekben. A szövegek részleteinek online megjelenítése a szerző és forrás megjelölése mellett, idézetként szintén megengedett, viszont élő, külön ablakban megnyíló linket kell elhelyezni amely a teljes cikkre, dokumentumra mutat. További információért írjon emailt.

Utolsó fissítés:
2008-02-25


A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

A Stúdió vezetői:
Fenyves Márk
Pálosi István


Stúdióreferens:
Tariska Andrea


A stúdióprogramok az Orkesztika Alapítvány
a Magyar Mozdulatművészeti Társulat szervezésében.Köszönjük, hogy személyi jövedelemadójának 1% -ával támogatja programjaink megvalósulását.

Orkesztika Alapítvány adószáma: 19701840-1-43
copyright
www.orkesztika.hu,
www.mozdulatmuveszet.hu