Mozdulatművészeti Gyűjtemény

 


Dr. Dienes Gedeon
1914.12.16 - 2005.10.01

Kedves Barátaink!
91. életévében elhunyt Dr. Dienes Gedeon,
alapítványunk létrehozója és munkánk legfőbb segítője.
A magyar táncművészet és tánctudomány egyik kíválóságát vesztettük el.


Életrajzi tájékoztató
Dr. Dienes Gedeon
Bp. 1914. dec. 16 - Bp. 2005. okt. 1
Anyja neve - dr. Geiger Valéria, dr. Dienes Pálné


 

Foglalkozás: mozdulatművész, művelődéskutató, tánctörténész, kritikus, nyelvész, jogász

 

Gyermekkorában Raymond Duncan párizsi kolóniájában tanult un. "görög táncot" (1921-22), majd később Dr. Dienes Valéria budapesti mozdulatművészeti iskolájában tanult ill. tanított és táncolt(1936-44).Végzettség: modern tánc, társastánc (Duncan, Párizs, Orkesztika iskola, mozdulatművészeti állami diploma, Bp. 1936), nyelvész (francia, magyar irodalom, nyelvészet és turkológia, Bp. 1939), jogász (Pécs 1948).Munkahelyek: Külügyminisztérium (titkár, 1945-1952 dec.), Akadémiai kiadó (angol és orosz lektor-szerkesztő, 1953-1964), Kulturális Kapcsolatok Intézete (osztály-vezető 1964-1973), Művelődéskutató Intézet (könyvtárvezető, tudományos szaktanácsadó 1973-1991).
Könyvfordítások (zömmel az MTA számára). Példák:
- Otto Benedikt: The Nomographic Computation of Complicated and Highly Saturated Magnetic Circuits. Pergamon Press, 1962 (278p)
- Ida Bognár-Kutzián: The Copper Age Cemetery of Tisza-polgár-Basatanya. Akad. Kiadó, Bp. 1963 (595p and CXXXIX pl.)
- Giambattista Vico: Az új tudomány. Akad. Kiadó,Bp. 1963 (715p). Olaszból Szemere Samuval
- A. Babics and E. Rényi-Vámos: Clinical and Theoretical Pictures of Some Renal Diseases. Akad. Kiadó, Bp. 1964 (315p). F. Sóssal
- I. Wittman M.D.: Peritoneoscopy. Akad. Kiadó, Bp. 1966 (I.köt. 187p. 2.köt. 500 ill.)
- József Bognár: Economic Policy and Planning in Devel-oping Countries. Akad. Kiadó, Bp. 1968 (627p)
- Dénes Radocsay: Gothic Panel Painting in Hungary. Corvina Press, Bp. 1969 (64p. és 40 ill.)
- Ida Bognár Kutzián: The Early Copper Age Tiszapolgár Culture in the Carpathian Basin. Akad. Kiadó, Bp. 1972,(253p + LXXIV pl.)
- É. Garam et al.: Avar Finds in the Hungarian National Museum. Akad. Kiadó, Bp. 1975 (368p. 152 fig. 37 pl.)
- L.A. Lengyel: Palaeoserology. Akad. Kiadó, Bp. 1975, (240p)
- Tamás Sárközy: The Right of Privatization in Hungary (1989-1993). Akad. Kiadó, Bp. 1993, 264p.
Számos más könyv fordítása, lektorálása és több száz cikk fordítása (angolra, oroszra, franciára).Részvétel nemzetközi táncszervezetekben:
- Az ITI Táncbizottsága alapító és vezetőségi tagja (1973-85), a Dance Information Danse c. kiadvány szerkesztője (1977-85)
- A Nemzetközi Tánctanács (CID-Unesco) tagja 1979 óta, művészeti tanácsadója, majd főtitkár-helyettese és 1990 óta kutatási és kommunikációs igazgatója. A Newsletter szerkesztője és kiadója (1988-1993).
- A Tánc Világszövetsége (WDA) Végrehajtó Tanácsának tagja, az Európa-Tagozat Tudományos Kutatási Bizottságának igazgatója (1995 óta)
Előadások külföldön:
- 1983, Várna: A balett librettók nemzetközi eredetéről (angolul), Ugyanez megjelent csehül a Tanecní Listyban
- 1987 február, Californiai Egyetem campusain: Irvine, Riverside, Santa Barbara stb. Isadora és Raymond Duncanról, valamint a magyar balettről (angolul),
- 1988, Essen: a magyarországi tánctudományról (angolul),
- 1991, Torino, Universita della Danza: A modern táncelméletekről (olaszul és franciául),
- 1992, Amsterdam: az ELIA ülésén Tánc a felsôoktatásban témáról (angolul),
- 1992. szept., Moszkva, Nagy Színház, Bartók: a Fából faragott értékelése (oroszul)
- 1993, Düsseldorf: A European Video Dance konferenciáján a videótánc elméleti kérdéseiről (angolul).
- 1995 őszén "Danse contre la violence", Torino CID Közgyűlésekor tud. kerekasztalon (franciául)
- 1997. február 18., Róma: Operabarátok köre szervezésében Veroli Milloss-biográfiájáról (olaszul)
- 1997. február 19., Róma) Accademia Nazionale di Danza, a magyar színpadi tánc helyzetéről (olaszul)
- 1997 Rieti: a párizsi Duncan-kolóniáról (franciául)
- 1997. június, 24 (?), Budapest: MTA Zenetudományi Intézete Néptánckutató csoport szervezésében az orkesztikáról és az evologikáról (angolul)
- 1998, Perugia: Lábán Rudolf korai munkásságáról (olaszul)
- 1999 dec., Róma: Hozzászólás az olaszországi Guerra-kutatáshoz (1999. dec.)
- 2000. ápr., Ginosa, a magyar táncművészetről (olaszul)
- 2001, Novoszibirszk: Modern tánc Magyarországon (oroszul)
Itthon számos intézményben a magyarországi és nemzetközi tánc vonatkozásában mind a mai napig.Többszöri részvétel nemzetközi balettversenyek és táncvideók zsűrijében (Várna 1972, 1983, 1992), Houlgate (1988), Osaka (1987, 1991), Párizs, Stockholm (1999), Rieti (1997. 7. Nk. Táncverseny), Moszkva (1993), Monaco (2000, 2002, Novoszibirszk (2001).

Részvétel az Unesco nemzetközi kulturális projektjeiben, vagy más nemzetközi szervezetekben, több tucat "working paper" kidolgozása és "final report" fogalmazása, a bizottságok ülésein való részvétel (legtöbbször elnöklés, kb. 30 alkalommal) Bukaresttôl Namurig, Koppenhágától Zágrábig, Moszkvától Velencéig, Helsinkitól Szófiáig, Stockhomtól Párizsig stb.:
- "Európai Kulturális Adatbank" (1977-1982), a projekt teljes anyagának publikálása Unesco megbízásból "Working Documents and Final Reports of the Experts` Meetings on Setting up a European Cultural Data Bank".
- "A Kulturális Fejlődés Tezaurusza" anyagának egyeztetése, fordítása és közzététele először magyar nyelven "A kulturális fejlődés nemzetközi Tezaurusza" címmel két kötetben (1980), majd "Six-language Dictionary of Unesco`s International Thesaurus of Cultural Development" címmel hat-nyelvű tezaurusz formájában (1989).
- "Művelődés-statisztikai Keret" c. projektben többszöri részvétel.
- "A kis nyelvek irodalma" c. projekt.
- Mediacult (Bécs, 1972 óta),
- ISA (1982 óta),
- Eurocircon tagja.
- Budapest Klub Felügyelő Bizottsága tagja (1993 óta)
- A Magyar Tánctudományi Társaság elnöke (1990 óta).
- A "European Dance Research Information Network. EDRIN. 1992. A "Directory" tájékoztató kiadvány összeállítója, szerkesztője és kiadója (kb. 200 táncdokumentációs intézmény és kb. 500 tánckutató neve, profilja és adatai 35 országból).
- A Magyar-Svéd Baráti Társaság elnôke (1991-1994),
- A Euro-Dance Foundation elnöke (1993 óta).
Táncszakirodalom és szerkesztés:
Kilenc hazai és külföldi - angol, orosz, amerikai, olasz, magyar francia - (tánc) lexikon és enciklopédia munkatársa, több tánckiadvány szerkesztője (Tánctudományi Tanulmányok, Hungarian Dance News) és több száz szakcikk és tanulmány szerzője, mint pl.
- "Reformok a balett történetében". In Tánctudományi Tanulmányok (TTT) 1958.
- "Gondolatok a táncról és a pantomimról". In TTT 1959/60.
+ "A mozgó emberi test és környezete". In TTT 1961/62. - "Hungary. World Survey". In Dancing Times 1963.
+ "A Pécsi Balett repertoárjának koreográfiai elemzése". In TTT 1967/68.
- "Tánc". In A Müvészetek. Minerva nagy képes enciklopédiája. Bp. 1973.
- "Bevezetés a tánctörténetbe". In Táncmüvészeti Dokumentumok 1978.
- "History of the State Opera Ballet Budapest". In Hung. Dance News 1978-80.
- "Modern tánc a XX. szátad elsô felében". Bev. és vál. 1981.
- "Balett Magyarországon".In Magyar Táncmüvészet. 1983.p.109-142.
+ "Balett vidéken 1945 és 1985 között". In A szinpadi tánc története Magyarországon. 1985. pp. 165-232.
- "Campusok és tánckutatás az USA-ban". In Táncmüvészet 1987.
+ "Isadora Duncan in Hungary". In Proceedings Society of Dance History Scholars, Irvine í987, pp. 147-158.
- "Dance Scholarship in Hungary". In Documentation Beyond Performance. Dance Scholarship Today. Essen, June 10-15. 1988, Berlin 1989, pp. 106-113.
- Több tanulmány a tánc és a videó viszonyáról a Táncmüvészet -ben 1987-1995 között.
+ Ballet: European by Birth. In Dance Chronicle, London, 1995/2 p.171-174
+ Isadora Svédországban. In TTT 1994/95 p.42-54
- Tíz év videótánc. In TTT 1996/97 p.80-88
- Gondolatok a balett európaiságáról. In TTT 1998/99, p. 76-85
+ Orchestics - A System of Human Movements. In Cairon, Universitá de Alcalá, 1999/5
+ A mozdulatművészet története. Orkesztika Alapítvány Bp. 2001, 169p
.Kitüntetések: Szabadság Érdemrend, bronz (1946), Positano díj (1973), Munka Érdemrend Arany fokozata (1984), a Magyar Köztársasági Érdemrend Aranykeresztje (1993), a Magyar Táncművészek Szövetsége Életműdíja (2001),

 

 
Ezen oldalon található szövegek az Első Magyar Mozdulatművészeti Oldal tulajdonát képezik. A szerző és a forrás föltüntetése mellett részben idézhetőek nyomtatott megjelenésekben. A szövegek részleteinek online megjelenítése a szerző és forrás megjelölése mellett, idézetként szintén megengedett, viszont élő, külön ablakban megnyíló linket kell elhelyezni amely a teljes cikkre mutat. További információért írjon emailt.
Utolsó fissítés:
2006-09-24copyright
www.orkesztika.hu,
www.mozdulatmuveszet.hu