Mozdulatművészeti Gyűjtemény

 


Dienes Valéria életrajzi vázlata
Összeállította Dr. Dienes Gedeon
Szerkesztette Fenyves Márk
2001. április 30.

 
 

Dienes Valéria 1930 körül

 
 

 

Első rész: 1879-1906

Szekszárdtól a doktorátusig

1879. 05. 25.

Geiger Valéria Szekszárdon hajnalban az Angelus-harangszó alatt a hetedik hónapra megszületett, fejletlen, a bába keresztelte meg, mert félő volt, hogy meghal. Apja Geiger Gyula újságíró, anyja Benczelits Erzsébet tanárnő

 

1885-1891

Mayer-Arlow Mária magánelemijében végzett öt osztályt Szekszárdon, a Fő utcában. Séd patak a ház előtt, (Babits) Mihályék a szomszédban

 

1887

Első áldozás

 

1891

Bérmálás

 

1891-1892

A III. évet az Állami Felsőbb Leányiskolában végezte, Szekszárd (ez később Állami polgári leányiskolává alakult.)

Ez akkor a Pandzsó utca volt. Ez már Juli néni, de még Szekszárd, a Séd, a kápolna, a szőlőhegyek, a présházak, a filoxéra. Borospincesorok, Tolnán a német, Szekszárdon a magyar rokonok. Iskolatársak:

"A szekszárdi grupp: Martin Böske, Boross Sári, Várkonyi Ilonka, Török Blanka, Geiger Valéria."

 

1892-1893

Állami Polgári Leányiskola IV. osztálya Pápán, mert anyám odament és tanárom is volt. Rajzbeli képtelen(ség), azért kaptam egy szép feladatot Herz David rajztanártól.

"Apám Szekszárdról ellenáll, persze tehetetlenül. Szünidei zongorázások. Vágyódás a zeneakadémiára. Énektanárok kezdetlegessége"

 

1893-1897

Négy év Állami Tanítónőképző, Győr, bennlakóként végezte a négy osztályt és tanítónői diplomát szerzett.

"Féldíjas bennlakónak vesznek fel, de az állam változtat, ingyenes leszek. Apám és anyám is megküldi az első féldíjat. Azt én visszakaptam 2 x 15 forint(ot). Akkor ez vagyon volt az intézetben

- Minden tárgyat szerettem. Számtanból rosszul álltam. - Földrajztanár Zsiga Margit. Matek Csepreghy. Irodalom Mocsáry. Kézimunka Sukovathy Ilona ..."

 

1897-1900

Három év Polgári-iskolai Tanárképző, Andrássy út 65 (ingyenes)

"Tanáraim: Csemez József matematika, Rybár István kémia, Komáromy irodalom, Karkisch (?) zongora Andrássy út, Mindenhol volt egy ötös gruppom Kund Gizella, Macskovich Mária, Berényi Irén, Dóra (Télessy Dalma?), Geiger Valéria. Vetélytársam Szupper Márta"

 

1899

A pétervári balett vendégjátéka (az Erzsébet nőiskolából), nem ébresztett mélyebb benyomásokat <saját kézírása cédulán>

 

1900-1901

a tanévben magánúton letette az érettségit a Bujkovszky utcai reáliskolában (a fiúkkal együtt járt egyes órákra). Lakás Edittel együtt: Tanítónők Otthona, Bp. Orczy u. 6

 

1901-1905

Pázmány Péter Tudományegyetemen. Tanári tárgyak: matematika, fizika. Egyetemi tárgyak: filozófia és esztétika. Lakás: Országos Nőképző Intézet Wlassits-kollégiuma, ahol Bésán(?)-féle ösztöndíjból élt és maga is keresett.

"Egyetemi ötös: Csáki Mariann, Geiger Valéria, Neuman Elza, Wochenberg (?) I, Strachon Nelli, Mindenhol volt vetélytársam Smidt Mariska, Láng Margit, Reg...(?)

II. évem (kék levelek),

III. évem, Pál és Lajos a Havas utcában, kétszobás albérlet. Zongorabérlet, gyakorlás

IV évem, Pál és Lajos apámmal laknak a Mester utcában... Nem tudom, mikor jött fel Szekszárdról bukása után"

 

1905?

Közben a Zeneakadémia zongoraszakán is végzett Szendinél.

"Özv. Pulszky Ágostonné lányát, Ilonkát korrepetálta 4 évig. Közben kétszer együtt nyaraltak (Salzburgban és Gmundenben) és egyszer Pulszkyné egyedül küldte fel a Tátrába (1903 februárjában Ujtátrafüredre)"

 

1902. 04. 19

vagy utána: Isadora Duncan előadásához volt jegye az Urániába, de nem nézte meg

 

1905. 06. 24.

Geiger Valéria doktorrá avatása a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen (summa cum laude) és jegygyűrűcseréje az ünnepség keretében a szintén doctorandus Dienes Pállal. Lakás: Országos Nőképző Int. Wlassich-kollégium, (DGdok)

 

1905. 11. 15

GV és DP házasságkötése Budapesten. Értesítés <OSZK>. Lakás: Bp. Üllői út 16/B, "Csikyné két hónapos szobájába költöztünk"

 

1906. novembertől 1907. január??-ig

Dr. Geiger Valéria és dr. Dienes Pál pihenő úton Afrikában: Abbazia, Fiume ("Slavonia" fedélzetén), Siracusa, Taormina, Palermo, Tunisz, Biszkra oázis, ...

* * *

 

Második rész: 1906-1924

Bergsontól és Prohászkáig

 

1908-1912

"Párizs, Bergson, "a Collège de France órái megmaradtak egész életemre. Megijedek, milyen tarka ember voltam."

 

1908-1909

Első párizsi tanév (rue de la Barouillère)

Bergson kollégiumai: "L'esprit et le corps" és "Berkeley Siris c. művének elemzése"

1910-1911

Második párizsi tanév

Bergson kollégiuma a Személyiségről és "La perception du changement", Spinoza etikai gondolatairól és a Személyiségről

 

1910-1911 telén

Isadora Duncan táncát háromszor nézte meg a Chaletelet-ben

 

1912 jan. - máj.

Harmadik párizsi tanév (2, rue Racine)

Bergson kollégiuma "Évolution". "La personnalité" és "Plotinosz 'Enneádok' c. művének elemzése"

 

1912. 01-06

Délutánonként látogatja Raymond Duncan "görög torna" tanfolyamát a Théatre des Pas du Loup-ban.

 

1912 nyarán

Budapesten baráti társaságban beszámoló a párizsi táncos élményekről és a Duncan-féle kolónia sajátos tevékenységeiről (spártai torna, görög éneklés neumákról, szövés, festés, famegmunkálás stb.)

 

1914. 12. 16

Gedeon (Giduska) születése.

 

1915. 07-08

Dienes Valéria cikke "Művészet és testedzés" címmel a Magyar Iparművészet című folyóiratban XVIII. évf.. Első írásos megnyilatkozás a mozdulatról, a Raymond-féle sokszögelméletről

 

1916. 09. 11

Zoltán (Zoltika) születése.

 

1917. 04. 01

Első nyilvános előadás, Uránia. Első mozdulatművészeti előadás Magyarországon. (Kr. Világ és Pesti Napló ápr.23), amelyet kétszer kellett megismételni

 

1918. 09. 20. és 22.

Az Orkesztikai Iskola tánc- és pantomim-előadása Belgrádban

 

1919. 03. 01

Az Orkesztikai Iskola előadása Bécsben, Grosses Konzerthaus

 

1919-1922

Emigráció. Bécs, orkesztikai tanítása a grinzingi Montessori gyermekotthonban; Nizza és Párizs, Dienes Valéria két kisfiával Raymond Duncan kolóniájában

1923. 09.

Budapest, Domokos Lászlóné meghívására orkesztika tanítása az Uj Iskolában, Bíró u. 18

Lakás: Villányi u. 1

 

1924. 04.

A régi növendékek rábeszélésére Dienes Valéria tanfolyamot indít (az Eötvös utcában)

 

* * *

 

Harmadik rész: 1924-1944

Orkesztikai Iskola és vallásfilozófia

 

1924. 05. 10

Székesfehérvár: Találkozás Prohászka Ottokárral

 

1924. 05. 10

"Hajnalvárás" mozdulatjáték bizánci görög dallamokra. Bemutató az Uj Iskola ünnepélyén és decemberben, a Zeneakadémia kamaratermében

 

1925-1927

Orkesztikai Iskola, Kapás u. 44, és tanítás a Sionban

 

1926. 12. 12

"A nyolc boldogság" parabolajáték bemutatója a Belvárosi Színházban Prohászka Ottokár bevezető szavaival. Zene Bárdos Lajos és a Cecilia Kórus. Dienes Valéria szövegkönyve és versei, középkori latin dallamok.

1927-ben bemutató Miskolcon és Székesfehérvárott

 

1927. 06. 12

Orkesztikai Iskola évzáró előadása a Krisztina téri Budai Színkörben (Ma már nem létezik)

 

1927. 09.

Orkesztikai Iskola, Egyetem u. 6, Károlyi Palota

 

1927. 11. 23

Székfoglaló előadás "Az intuíció kérdéséhez" címmel az Aquinói Szt. Tamás bölcselettudományi társaságban. (Religio, 1929/1)

 

1928. 05 közepe

a Reichsverband für Frauenturnen meghívása Münchenbe, ahol Viraág Ilussal és Klár Klárival elméletben és gyakorlatban Dienes Valéria bemutatta orkesztikai rendszerét "nem is álmodott sikerrel".

 

1928-ban

"Hajnalvárás" a budapesti Orion Színházban és nyáron Parádon

 

1929. 06. 28

Bethlen Margit meseest, Dienes Valéria "A fehér királylány" c. mesejátékáénak bemutatója Karácsonyi Jenő gróf palotája kerti lépcsőjén, Bp. Krisztina krt. 121 (azóta lebontva, ma minisztérium???). Zene Schubert Wanderer-fantázia. Főszereplők gr. Zichy Sitta és Dienes Gedeon

 

1929. 08. 18, 19

A Dienes-, Madzsar- és Szentpál-iskola együttes előadása a Margitszigeten: "Csongor és Tünde",

 

1929. 09.

Orkesztikai Iskola állandó helyre költözik: Krisztina krt. 59 (Csaba u. 3), amely 1944. 03. 18-ig állott fenn.

 

1930. 04. 30

"A szerelem örökké él" c. film bemutatója, benne Dienes: "A Fehér királylány", Madzsar: "Két lélek" és Szentpál: "Összeforrt lelkek". UFA mozi. Ez az egyetlen mozdulatművészeti film, de elveszett.

 

1930. 05. 18

Dienes Valéria koreográfiái: Három költői arckép, Belvárosi Színház

1. Rabindranath Tagore verseire, Williams Jones zenéjére. - 2. "Babits Mihály verseiből: I. Klasszikus álmok, II. Húnyt szemmel bérceken futunk, III. Engem nem látott senki sem. - 3. Sík Sándor verseiből.

 

1930. 08. 21

A "Szent Imre Misztérium" történelmi mozdulatdráma 7 orchémában bemutatója az un. Nagycsarnokban (ma buszgarázs a Dózsa György út és a Tököly út sarkán), zene Bárdos Lajos, szövegkönyv Dienes Valéria, rendezés gr. Zichy Géza Lipót

 

1931. 02. 01

"Szent Imre Misztérium" megismétlése a Városi (ma Erkel) Színházban.

 

1931. 03. 08

"Divattörténeti bemutató", Belvárosi Színház, zene: korabeli válogatás Dienes Valéria, Pesti Jótékony Nőegylet rendezése

 

1932. 06. 17

"Rózsák szentje" ("Szt. Erzsébet Misztérium"), szimbolikus mozdulatjáték. Zeneakadémia Kamaraterem, zene Kerényi György, szövegkönyv Dienes Valéria, majd Miskolcon és Székesfehérvárott is

 

1933. 04. 09

"Csipkerózsa", mozdulatjáték 3 képben. Zene Dienes Valéria válogatása Bach előttiekből, szövegek Dienes Valéria Zeneakadémia Kamaraterem

 

1933. 08. 15

"Jedermann" mozdulatkórusok, Margitsziget (MAC-pálya),

 

1933. 10. 10

"A magvető", evangéliumi parabolajáték 7 orchémában, zene Bárdos és Kerényi, szöveg Dienes Valéria, Ottokár Kultúrház

1934. januárjában Félegyházán és Baján

 

1934. 04. 02

"A tíz szűz", evangéliumi parabolajáték 9 orchémában, zene Bárdos Lajos, szöveg Dienes Valéria, Ottokár Kultúrház

 

1934.06.08

"Hamupipőke", mozdulatjáték, zene Dienes Valéria válogatása Bach előttiekből, szöveg Dienes Valéria, Ottokár kultúrház

 

1934 nyár

Látogatás Babitséknál Esztergomban

 

1935. 06. 02

Hófehérke, zene Dienes Valéria válogatása Bach előttiekből, szöveg Dienes Valéria, Zeneakadémia

 

1935. 09. 30

"A gyermek útja", kórusdráma 4 orchémában, zene Bárdos Lajos, szövegkönyv Dienes Valéria Szabadtéri Színpadon a városligeti Iparcsarnok előtt, "Ezer szereplője van a legújabb magyar misztériumjátéknak". Nemzeti Újság,

 

1935. 11. 17

Piarista Diákszövetség matinéja, Uránia (Részv.) "Kínai templomkertben", keleti fantázia (kínai zene) és "Kék rapszódia", mozdulat-humoreszk (Gershwin)

 

1937. 01. 31

"Mária, a megváltás anyja", (más néven Patrona Hungariae) mozdulatdráma 12 orchémában. Zene Bárdos Lajos, szövegkönyv Dienes Valéria Zeneakadémia

 

1937. 05. 09

"Miénk az idő", gyermekmisztérium, Zeneakadémia Nagyterme. Gyermekhét

 

1939. 06. 11

Évzáró vizsgaelőadás az Orkesztikai Társaság kilenc egyesült mozdulatiskolája (D. Mirkovszky Mária, J. Viraág Ilona, Halmy Lujza, Véghelyi Ili, Rózsa Magda, Geguss Kornélia, Kisházy-Karnik Vilma, Pogány Annamária, Sáfrány Györgyi) részvételével, Urania

 

1940. 02. 08

Magyar Művészi Tánccsoport. Vendel u. Liszt-terem (nodoc). Molnár István vezetésével <elő. kr.>

 

1940. 02. 22, 25, 28

Az Orkesztikai Játékszín I. műsora, Vendel u. Liszt-terem, Cantata rendezése, Molnár István vezetésével (Bemutató)

 

1940. 04. 28

Az Orkesztikai Játékszín II. műsora, Cantate rendezése, Belvárosi Színház Molnár Istvánnal (Mirkovszky, Viraág, Véghelyi, Halmy iskoláival)

 

1940. 06. 16

Az Orkesztikai Intézet évzáró előadás, benne "Hófehérke" mesejáték 12 mozdulatképben, Urania,

 

1940. 06. 29

Az Orkesztikai Játékszín III. műsora (Hirschberg és Geguss), Zeneakadémia Kamaraterem, Évzáró

 

1940. 11. 17

"Az Élet Kenyere", kórusdráma Bangha-Emlékünnep keretében. Geguss, Halmy és Véghelyi (MS-21). Urania Színház)

 

1940. 11. 22

"A gyermek útja" felújítás, Városi Színház du. és este

 

1941. 05. 04

Matiné, benne Geguss: "Persephoneia". Vass I. zenéjére, Uránia Színház

 

1941. 06. 26

Évzáró, "Boldog Margit", misztériumjáték 4 képben, "Csipkerózsa" és Geguss: "Eleven plakátok", Vendel u. Liszt-terem

 

1943. 05. 23

A Budapesti Mozdulatkórus bemutatói, Zeneakadémia Kamaraterem (Hirschberg, Geguss stb.)

 

1944. 02. 12

I. zártkörű mozdulatművészeti bemutató az Orkesztikai Iskolában

02. 17 II. zártkörű mozdulatművészeti bemutató, uo.

03. 18 III. zártkörű mozdulatművészeti bemutató, uo.

 

1944. 03. 19

Az Orkesztikai Iskola megszűnt.

 

* * *

 

Negyedik rész: 1944-1978

Táncelmélet és filozófia

 

1946-1948

Látogatás Zoltánnál Angliában és Skóciában

 

1966-ban

"Ilyennek láttam." Emlékezés Babits Mihályra. In Magvető, 1966/1

 

1969-ben

Jugoszláviai körút (Belgrád, Dubrovnyik, Bled) a családdal

 

1969-ben

"Szabó Ervin". In Szabó Ervin 1877-1918. Bp. 1969,

 

1974. dec.

"Ismeretelmélet és időreform Prohászka és Bergson gondolkodásában". In Vigília, dec.

 

1975. 03. 15-28

Olaszországi látogatás Zoltánnál (Cecina, Abano) gépkocsin menye Dienes Maya kíséretében

 

1975-ben

Vitányi Iván TV-interjúja: "Beszélgetés Dienes Valériával". In Valóság, 1975/8 és Látóhatár, 1975, okt.

 

1977-ben

A Vigilia beszélgetése Dienes Valériával. 1977. máj. (Hegyi Béla tollából)

"Az embertest beszéde". In Vigilia, 1977. máj.

 

1978-ban

"Eszmélődés". In Vigilia, 1978. jan.

 

1978. 06. 08 du.

Dienes Valéria Budapesten elhunyt.

 

* * *

 

 


 
Ezen oldalon található szövegek az Első Magyar Mozdulatművészeti Oldal tulajdonát képezik. A szerző és a forrás föltüntetése mellett részben idézhetőek nyomtatott megjelenésekben. A szövegek részleteinek online megjelenítése a szerző és forrás megjelölése mellett, idézetként szintén megengedett, viszont élő, külön ablakban megnyíló linket kell elhelyezni amely a teljes cikkre mutat. További információért írjon emailt.
Utolsó fissítés:
2006-09-24copyright
www.orkesztika.hu,
www.mozdulatmuveszet.hu